AKAДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО

Од 28 до 30 Април 2014, Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој од Скопје, како дел од невладиниот сектор, учествуваше со свој претставник на првиот модул на Академијата за Лидерство  организирана од страна на Меѓународната Фондација „Balkan Net” и Националната асоцијација на општинските службеници во Бугарија (NAMCB), финансирано од Фондацијата Hanns Seidel.

Главните цели на работилниците беа:

1. Стекнување на знаења и примена на ефективни алатки за справување со предизвиците со кои се соочува локалната власт

2. Надградба на локалната власт за да може да се соочи  со предизвиците (креирање на поефектна и поспособна институција)

3. Обезбедување на висок квалитет на услугите, добро раководење и развој на заедницата

4. Зајакнување на лидерскиот пристап на учесниците

5. Размена на искуства со етаблирани локални лидери (градоначалници, општински персонал, претставници од невладиниот сектор и сл.)

 

Повеќе информации за програмата како и за следните модули на академијата се достапни на следниот линк: http://www.namcb-org.bg/

Advertisement