Повик до граѓански организации за доставување предлози

Се повикуваат граѓанските организации да достават предлози за адресирање на препораките на Европската комисија содржани во Извештајот за напредокот на Република Макeдoнија за 2014 година.

Предлозите да бидат доставени најдоцна до 1 ноември на следната е-маил адреса: Aleksandra.Vukovic@sep.gov.mk

Advertisement