Обуки за граѓански организации на тема проектен менаџмент

Македонската канцеларија на проектот ТАКСО организира две обуки за граѓански организации на тема проектен менаџмент:

–          Обука “Основи на раководење со проекти” – 18-20 мај 2015

–          Обука “Подготовка на проектни апликации за ЕУ фондови” – 22-24 април 2015

Организациите при пријавувањето може да изберат и да пријават кандидат/и само за една од обуките. Пријавувањето е со поднесување на пополнета пријава за соодветната обука и биографија/CV на кандидатот/ите на следната адреса info.mk@tacso.org најдоцна до 7-ми април 2015.

Повеќе информации за обуките како и пријавите за пополнување се достапни на: http://tacso.org/news/training-opp/?id=11732

Advertisement