Пријавете!!

cistoskopje

Бидете проактивни и пријавете фрлен отпад на улиците, парковите и другите јавни места (надвор од означените места за фрлање отпад) во градот Скопје! Преку интернет страницата  http://gragjani.skopje.gov.mk/korisnik/ на градот Скопје пополнувајќи го достапниот и лесен формулар, можете лесно да испратите барање и поплака до градот Скопје! Не заборавајте да прикачите слика од местото кое што го пријавувате!!

graganska inicijativa

View original post