Првиот ЦИСР Билтен / First CRCD Newsletter

Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој (ЦИСР) од оваа година ќе објавува три месечен билтен. Билтенот има за цел да ја информира јавноста за главните достигнувања и активности на ЦИСР. Исто така има за цел да ја информира јавноста за главните случувања, настани и проекти во областа на меѓуграничната соработка, размена, практики и активности. Билтенот ќе биде објавен на официјалната интернет страна на ЦИСР и ќе биде достапен во pdf формат. Дозволено е превземање и ширење на содржините кои се заштитени со лиценцата на Creative Commons: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

The Center for research, cross-border cooperation and development (CRCD) will start disseminating a newsletter every three months. This newsletter aims at informing the public on CRCD main achievements and activities in a period of three months. It also aims at informing the public on main highlights, projects and events in the field of cross-border cooperation, exchange, practices and activities. The newsletter will be published on the CRCD official web-site and will be available for download in pdf format. Its sharing is allowed however the content of the news reported in the newsletter are subject to Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license.

Превземете го првиот број на ЦИСР Билтенот / Download the first issue of CRCD Newsletter

Advertisement