Потписи за Конвенцијата на СоЕ за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство

Националниот совет за родова рамноправност собира потписи за поддршка за ратификација на Конвенцијата на СоЕ за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство, во рамките на проектот “Со заеднички напори кон новите европски стандарди против родовото базирано насилство”. Петицијата е достапна на:

http://www.potpisuvam.org/mk/ 
За повеќе информации:

National Council for Gender Equality

tel: ++389 (0)2 3134 390; fax: ++389 (0)2 3238 184

web: http://www.sozm.org.mk; e-mail: sozm@mt.net.mk; sozmrc@unet.com.mk

Advertisement