Петиција за спас на Охридското езеро/Petition to save lake Ohrid

Еколошкото здружение на граѓани Фронт 21/42, во соработка со Охрид СОС , ЕДЕН и ТАКТ, започна меѓународна петиција за спас на Охридското езеро од планираните проекти на македонската Влада кои ќе имаат далекусежни негативни последици по нашето најголемо природно богатство – најстарото и најдлабокото езеро во Европа и Светско природно и културно наследство под заштита на УНЕСКО.  Потпишете ја и споделете ја петицијата https://www.change.org/p/save-the-oldest-and-deepest-lake-in-europe-lake-ohrid-needs-your-action

The Environmental Citizens Association Front 21/42 in cooperation with Ohrid SOS , EDEN and TAKT launched an international petition to save the oldest and deepest lake in Europe, UNESCO World Heritage Site – Lake Ohrid, from the devastating projects Macedonian Government plans to implement in near future.
Sign and share the petition https://www.change.org/p/save-the-oldest-and-deepest-lake-in-europe-lake-ohrid-needs-your-action

Advertisement