Програма Еразмус + ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ 2016 – EAC/A04/2015

Отворен е повик за предлог проекти на Програмата Еразмус + (Програма на Европска унија за образование, обука, млади и спорт)

Повикот ги опфаќа трите акции на програмата:

  • КА1 – Мобилност за учење на индивидуи
  • КА2 – Соработка за иновации и размена на добри практики
  • КА3 – Поддршка за реформи на политиките

Повеќе информации за повикот се достапни во Националната Агенција за европки образовни програми и мобилност тука.

Водичот за Еразмус + програмата е достапен на следниов интернет портал:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Advertisement