Работилница “Доживотно учење за рурален развој”

Сојуз за развој на образование на возрасни – СРОВ (www.srov.mk) во соработка со Здружение Институт за развој на заедницата – ИРЗ (www.irz.org.mk), во периодот од 24 до 26 Ноември 2015 година во Хотел Фени Кавадраци ја организира работилницата на тема: “Доживотно учење за рурален развој”.

Доколку работите на неформално образование или сте вклучени во процеси на рурален развој, и би сакале да учествувате на оваа работилница повеќе информации можете да добиете тука.

Краен рок зa пријавување: 8 Ноември 2015 година.

Пријава за учество

Advertisement