Граѓанскиот сектор – невидлив работодавач

Здружение на граѓани Конект подготви анализа на јавните политики поврзани со средината за вработување во граѓанските организации. Резултатите од анализата беа јавно презентирана на 21.01.2016 и истите ќе послужат и за формулирањето на Извештајот за следењето на овозможувачката околина за развој на граѓанското општество што ќе го издаде Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

 

Анализата е достапна тука

Advertisement