Повик ИПА2 CSO

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Овој повик се однесува на сите граѓански организации во Република Македонија кои имаат интерес да придонесат кон создавање на вистинско партнерство помеѓу граѓанските организации и државните органи во Македонија.

ИПА 2 механизмот кој ја поддржува партиципативната демократија преку соработка на државните органи со граѓанските организации.
Организациите кои ќе изразат интерес ќе имаат можност да:

  • учествуваат во секторски консултации и консултации со државните органи и Делегацијата на Европската унија;
  • станат добитници на проектен грант преку „IPA2CSO“;
  • станат членки на мрежата од 96 организации која го следи програмирањето и искористувањето на средствата од претпристапната помош на ЕУ во Македонија – ИПА 2 механизам;
  • учествуваат во националната годишна средба на граѓански организации – членки на ИПА 2 механизмот;
  • земат директно учество во изработка на секторски анализи за различни јавни политики;
  • пријават свој практикант за програмата на менторство во рамки на проектот;
  • учествуваат во јавни дебати и промоции;
  • пристапат до информации за текот на проектот.

Начин на изразување интерес:

Заинтересираните организации треба да ја пополнат интернет пријавата дадена во линкот подолу:

https://ipa2cso.typeform.com/to/KAri7a 

 

Акцијата IPA2CSO ја спроведуваат Македонскиот центар за европско образование (МЦЕО), Еко-свест, Реактор и Зенит. Акцијата IPA2CSO е финансирана од Европската унија.

Advertisement