ЦИСР член на ИПА 2 Механизмот за граѓанското општество

Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој стана член на ИПА 2 Механизмот на граѓанското општество.  Организациите кои учествуваат во механизмот делуваат во секторски групи кои имаат… Read more “ЦИСР член на ИПА 2 Механизмот за граѓанското општество”

Повик ИПА2 CSO

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Овој повик се однесува на сите граѓански организации во Република Македонија кои имаат интерес да придонесат кон создавање на вистинско… Read more “Повик ИПА2 CSO”

TACSO обука на тема “Раководење и спроведување на ЕУ проекти”

Проектот ТАКСО организира обука на тема “Раководење и спроведување на ЕУ проекти” на 15-17 февруари 2016 година. Целта на обуката е да се развијат знаења и вештини… Read more “TACSO обука на тема “Раководење и спроведување на ЕУ проекти””