Повик ИПА2 CSO

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Овој повик се однесува на сите граѓански организации во Република Македонија кои имаат интерес да придонесат кон создавање на вистинско… Read more “Повик ИПА2 CSO”

Практикантска работа во Македонското Здружение на Млади Правници

МЗМП спроведува практикантската програма во соработка со своите партнери – Судовите во Република Македонија, Здружението на јавните обвинители, Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација и индивидуални… Read more “Практикантска работа во Македонското Здружение на Млади Правници”