Проект: ИНФОРМАТИВНА КАМПАЊА ЗА ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

 • Основна цел на проектот:

Промовирање на прекуграничната соработка како концепт и алатка

 • Специфична цел:

– креирање на тренинг материјали за прекугранична соработка

– будење на свеста за можностите кои прекуграничната соработка ги нуди за развој на општеството и подобрување на квалитетот на живот

 • Целна група:
 1. Локална самоуправа
 2. НВО сектор
 3. Мали и средни претпријатија
 • Времетраење (фази на проектот):
 1. 07/2016 – 08/2016: Барање на спонзорства и донации
 2. 08/2016 – 10/2016: Креирање на посебна интернет страница за прекугранична соработка
 3. 10/2016 – 12/2016: Креирање на тренинг материјали во форма на Водич за прекугранична соработка
 • Повеќе информации:

| CBCINFOMK – Информативна Кампања за Прекугранична Соработка |

#crossborder #cbcinfomk

 

Advertisement