Повик до граѓански организации за доставување предлози

Се повикуваат граѓанските организации да достават предлози за адресирање на препораките на Европската комисија содржани во Извештајот за напредокот на Република Макeдoнија за 2014 година. Предлозите да… Read more “Повик до граѓански организации за доставување предлози”