Работилница “Доживотно учење за рурален развој”

Сојуз за развој на образование на возрасни – СРОВ (www.srov.mk) во соработка со Здружение Институт за развој на заедницата – ИРЗ (www.irz.org.mk), во периодот од 24 до 26… Read more “Работилница “Доживотно учење за рурален развој””