TACSO обука на тема “Раководење и спроведување на ЕУ проекти”

Проектот ТАКСО организира обука на тема “Раководење и спроведување на ЕУ проекти” на 15-17 февруари 2016 година. Целта на обуката е да се развијат знаења и вештини… Read more “TACSO обука на тема “Раководење и спроведување на ЕУ проекти””