АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО 2015

Во соработка со Националната асоцијација на општинските службеници од Бугарија (НАОСБ) и со поддршка на фондацијата Ханс Зајдел и Советот на Европа, фондацијата БАЛКАН-НЕТ во изминатите две… Read more “АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО 2015”