ИПСОС анкета: капацитети и потреби на граѓанските организации

Ипсос спроведува истражување со цел утврдување на капацитетите и потребите на граѓанските организации/здруженија во Република Македонија, како и утврдување на нивната улога во демократските процеси. Главните цели на… Read more “ИПСОС анкета: капацитети и потреби на граѓанските организации”

Advertisement

АНКЕТА ЗА СОБИРАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ИСТРАЖУВАЧКИ ПОДАТОЦИ

Истражувачки тим на ИСППИ ги поканува истражувачите вработени на некоја од високообразовните институции, истражувачки институти или НВО/Тинк тенк организации во Р. Македонија да учествуваат во анкета чија… Read more “АНКЕТА ЗА СОБИРАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И УПОТРЕБА НА ИСТРАЖУВАЧКИ ПОДАТОЦИ”