АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО 2015

Во соработка со Националната асоцијација на општинските службеници од Бугарија (НАОСБ) и со поддршка на фондацијата Ханс Зајдел и Советот на Европа, фондацијата БАЛКАН-НЕТ во изминатите две… Read more “АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО 2015”

Обука наменета за граѓански организации за мобилизирање ресурси од бизнис секторот

Во рамки на проектот Креирање на овозможувачка средина за финансиска одржливост на граѓанските организации финансиран од Европската Унија, здружението Конект организира обука за граѓанските организации за мобилизирање… Read more “Обука наменета за граѓански организации за мобилизирање ресурси од бизнис секторот”