Обуки за граѓански организации на тема проектен менаџмент

Македонската канцеларија на проектот ТАКСО организира две обуки за граѓански организации на тема проектен менаџмент: –          Обука “Основи на раководење со проекти” – 18-20 мај 2015 –         … Read more “Обуки за граѓански организации на тема проектен менаџмент”