Работилница “Доживотно учење за рурален развој”

Сојуз за развој на образование на возрасни – СРОВ (www.srov.mk) во соработка со Здружение Институт за развој на заедницата – ИРЗ (www.irz.org.mk), во периодот од 24 до 26… Read more “Работилница “Доживотно учење за рурален развој””

First Call for proposals of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme

Announced on the 23.09.2015 the First Call for project proposals under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria- former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, with aim to improve the cross-border cooperation between… Read more “First Call for proposals of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme”

Вработување: проект “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР”

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР” кој го спроведува заедно со канцеларијата на… Read more “Вработување: проект “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР””