First Call for proposals of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme

Announced on the 23.09.2015 the First Call for project proposals under the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria- former Yugoslav Republic of Macedonia Programme, with aim to improve the cross-border cooperation between… Read more “First Call for proposals of the Interreg-IPA Cross-border Cooperation Bulgaria-the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme”

Advertisement

Вработување: проект “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР”

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) за потребите на проектот “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР” кој го спроведува заедно со канцеларијата на… Read more “Вработување: проект “Правна помош и застапување на лица од интерес на УНХЦР””

Restricted Call for Proposals: National Programme for Transition Assistance and Institutional Building 2011 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

We hereby present you an extract of the Europe Aid/136-625/ID/ACT/MK restrictive call for proposals: Budget line: 22.020100 Reference: Europe Aid/136-625/ID/ACT/MK Deadline for Submission of Concept Note: 20 February 2015 Global… Read more “Restricted Call for Proposals: National Programme for Transition Assistance and Institutional Building 2011 Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)”

АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО 2015

Во соработка со Националната асоцијација на општинските службеници од Бугарија (НАОСБ) и со поддршка на фондацијата Ханс Зајдел и Советот на Европа, фондацијата БАЛКАН-НЕТ во изминатите две… Read more “АКАДЕМИЈА ЗА ЛИДЕРСТВО 2015”