ЦИСР член на ИПА 2 Механизмот за граѓанското општество

Центарот за истражување, меѓугранична соработка и развој стана член на ИПА 2 Механизмот на граѓанското општество.  Организациите кои учествуваат во механизмот делуваат во секторски групи кои имаат… Read more “ЦИСР член на ИПА 2 Механизмот за граѓанското општество”

Повик ИПА2 CSO

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС ОД ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Овој повик се однесува на сите граѓански организации во Република Македонија кои имаат интерес да придонесат кон создавање на вистинско… Read more “Повик ИПА2 CSO”

ИПСОС анкета: капацитети и потреби на граѓанските организации

Ипсос спроведува истражување со цел утврдување на капацитетите и потребите на граѓанските организации/здруженија во Република Македонија, како и утврдување на нивната улога во демократските процеси. Главните цели на… Read more “ИПСОС анкета: капацитети и потреби на граѓанските организации”

Граѓанскиот сектор – невидлив работодавач

Здружение на граѓани Конект подготви анализа на јавните политики поврзани со средината за вработување во граѓанските организации. Резултатите од анализата беа јавно презентирана на 21.01.2016 и истите ќе… Read more “Граѓанскиот сектор – невидлив работодавач”